Vrijheid (3x)

‘Other fucking people are insulting you. And you know they are cheap. But they win. And you can’t do a thing about it’, zegt Iggy Pop in de documentaire To stay alive / A Method. De 70-jarige zanger rijdt in zijn zwarte Rolls Royce met open dak bijna geluidloos door de straten van zijn woonplaats Miami, maar de uitdrukking op het knappe gezicht is niet dat van een zegevierende keizer, iets dat wel bij deze luxe omgeving en het kostbare voertuig past. Iggy lijkt zonder emotie, alsof niets en niemand hem ontregelen kan. Waarschijnlijk is de auto een geschenk van een muziekliefhebber die hij niet wilde teleurstellen. Hij is voorbij honger & kou, onverschillig voor Beluga, Mouton Rotschild & Creuses . Hij is geduldig en beleefd bij de uitreiking van onderscheidingen en prijzen. Verder lezen Vrijheid (3x)

Advertenties

Oorlog tegen afbraakprijzen

Over wie van de partijen in de Eerste Wereldoorlog (1914 -1918) als eerste gifgas en machinegeweren inzette is na honderd jaar nog steeds discussie. Meestal krijgen de verliezende Duitsers de schuld. In The Social History Of The Machine Gun schrijft John Ellis dat het machinegeweer al enkele tientallen jaren vóór 1914 bestond maar alleen tegen groot wild, Zoeloes en andere niet-Westerlingen werd ingezet. Verder lezen Oorlog tegen afbraakprijzen

Discussiepunten

Hoofdstuk 1

Trump lijkt TPP ongedaan te maken. WTO ook op de helling, wat hem betreft, en andere multinationale (handels-)verdragen.
Wat stelt hij zich daarbij voor? Puur protectionisme? Grenzen dicht? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wordt de inzet (nog) meer bilaterale handelsverdragen waarbij de VS meer dan multilateraal de voorwaarden kan stellen?

Hoofdstuk 2

Weer starten met beweging “alle kernwapens de wereld uit” ?

Moeten we NATO een zachte dood laten sterven? Zo niet, wat voor rol dan?

Europa: geïntegreerd leger, of een beetje bij elkaar geharkt: wie wil doet (ad libitum) mee?

Is het niet eerder tijd voor een ontwapeningsconferentie tussen Europa en Rusland, in plaats van de wapenwedloop aan te gaan?

Bewapening Europa: duidelijk defensief in plaats van offensief?

Normalisering betrekkingen met Rusland?

Hoofdstuk 3

Is de neo-conservatieve revolutie een blijvertje?
Zo ja, met welke gevolgen?

Velen zeggen: de Amerikaanse instituties zijn sterk genoeg, dus zal de rechtstaat niet ondermijnd worden. Werkelijk? Als die ondermijning toch plaatsgrijpt – sluipend of in gezwinde vaart – hoe zal dat Europa en andere delen van de wereld beïnvloeden?

Is het overdreven om te vrezen voor een burgeroorlog in de VS?
En als die er niet komt, dan gaat het land toch bevangen worden door een periode van grote (sociale) onrust. Gaat dat de stabiliteit in de rest van de wereld beïnvloeden? Hoe?
Met het aan de macht komen van extreem rechts in Europa, wat voor spanningen kan dat teweeg brengen?

Hoofdstuk 4

De media in zwaar weer, niet alleen in de VS, ook in Europa.
Social media meer bron van informatie dan andere media. Is daar kruid tegen opgewassen om te zorgen dat neo-cons niet het denken en handelen van veel mensen in hoge mate beïnvloeden?

Valt er iets uit te richten tegen fake news?

Hoofdstuk 5

Doormodderen zoals nu is geen optie voor Europa.
Wat zou moeten is de Raad omvormen tot een soort Senaat als in de VS? Met andere woorden, landen leveren, net als de staten in de VS, het nodige van hun zeggenschap in, maar krijgen daarvoor terug dat ongelijkheid tussen staten verminderd wordt. Kunnen we ons die weg voor de EU nog voorstellen?
Anderzijds: meer macht terug naar landen, regio’s, steden.
Euro voort laten bestaan, en daarnaast lokale geldeenheden? Wat zou dat ons opleveren? En wat nog meer veranderen aan de EU?
Wordt Europa daardoor een deel van de wereld dat economisch en sociaal niet meer meetelt, of juist het tegendeel?