26 februari: A New Deal for Europe

Yanis Varoufakis

De spraakmakende Griekse ex-minister van Economische zaken Yanis Varoufakis lanceert deze dag de Nederlandse tak van zijn pan-Europese politieke beweging DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). Lees verder 26 februari: A New Deal for Europe

Advertenties

31 januari 2017: Voorpremière ZERO DAYS (#9)

obama_and_biden_await_updates_on_bin_ladenVergeet vliegdekschepen, tanks en zelfs drones, de toekomst is die van cyberoorlogen. Stuxnet is de naam van het virus waarmee in cyberspace het gevreesde atoomprogramma van Iran werd beschadigd. Oscarwinnaar Alex Gibney maakte met ZERO DAYS (VS 2016) een indringende documentaire over wat oorlog via internet is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Lees verder 31 januari 2017: Voorpremière ZERO DAYS (#9)

Discussiepunten

Hoofdstuk 1

Trump lijkt TPP ongedaan te maken. WTO ook op de helling, wat hem betreft, en andere multinationale (handels-)verdragen.
Wat stelt hij zich daarbij voor? Puur protectionisme? Grenzen dicht? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Wordt de inzet (nog) meer bilaterale handelsverdragen waarbij de VS meer dan multilateraal de voorwaarden kan stellen?

Hoofdstuk 2

Weer starten met beweging “alle kernwapens de wereld uit” ?

Moeten we NATO een zachte dood laten sterven? Zo niet, wat voor rol dan?

Europa: geïntegreerd leger, of een beetje bij elkaar geharkt: wie wil doet (ad libitum) mee?

Is het niet eerder tijd voor een ontwapeningsconferentie tussen Europa en Rusland, in plaats van de wapenwedloop aan te gaan?

Bewapening Europa: duidelijk defensief in plaats van offensief?

Normalisering betrekkingen met Rusland?

Hoofdstuk 3

Is de neo-conservatieve revolutie een blijvertje?
Zo ja, met welke gevolgen?

Velen zeggen: de Amerikaanse instituties zijn sterk genoeg, dus zal de rechtstaat niet ondermijnd worden. Werkelijk? Als die ondermijning toch plaatsgrijpt – sluipend of in gezwinde vaart – hoe zal dat Europa en andere delen van de wereld beïnvloeden?

Is het overdreven om te vrezen voor een burgeroorlog in de VS?
En als die er niet komt, dan gaat het land toch bevangen worden door een periode van grote (sociale) onrust. Gaat dat de stabiliteit in de rest van de wereld beïnvloeden? Hoe?
Met het aan de macht komen van extreem rechts in Europa, wat voor spanningen kan dat teweeg brengen?

Hoofdstuk 4

De media in zwaar weer, niet alleen in de VS, ook in Europa.
Social media meer bron van informatie dan andere media. Is daar kruid tegen opgewassen om te zorgen dat neo-cons niet het denken en handelen van veel mensen in hoge mate beïnvloeden?

Valt er iets uit te richten tegen fake news?

Hoofdstuk 5

Doormodderen zoals nu is geen optie voor Europa.
Wat zou moeten is de Raad omvormen tot een soort Senaat als in de VS? Met andere woorden, landen leveren, net als de staten in de VS, het nodige van hun zeggenschap in, maar krijgen daarvoor terug dat ongelijkheid tussen staten verminderd wordt. Kunnen we ons die weg voor de EU nog voorstellen?
Anderzijds: meer macht terug naar landen, regio’s, steden.
Euro voort laten bestaan, en daarnaast lokale geldeenheden? Wat zou dat ons opleveren? En wat nog meer veranderen aan de EU?
Wordt Europa daardoor een deel van de wereld dat economisch en sociaal niet meer meetelt, of juist het tegendeel?